ponedjeljak, 28. svibnja 2012.

Tegobna potraga za teodicejom


Mimo mnogobrojnih, najčešće meni neprihvatljivih i odbojnih, vizija Boga koje su se nudile kroz različite teologije i teologe, ustrajno sam tragala za Bogom kojeg će, kada ga pronađe, znati prepoznati moja duša koja je od Njega potekla. Nisam se, stoga, zabrinjavala oko tolikih, Boga nedoličnih, predodžbi, nego činjenicom što joj nikako nije polazilo za rukom da pronađe tu jednu jedinu odliku koji je od Boga, kao Boga, očekivala potvrditi: da bude savršeno savršen. Ona je, naime, oduvijek znala da je Bog nužno savršen, ali je um tražio potvrdu tog uvjerenja, jer savršena Ljubav ne šalje nevolje kako bi iskušavala, ne uvodi u napast kako bi potom kažnjavala i td. i td. Sve to, i još mnogo toga, Bog nije mogao činiti ukoliko je, pred budnim okom mojega uma, želio zadržati tu narav. (Blagoslovljen um što na tom ustrajao, dodala bih). No, nije bilo ni malo lako udovoljiti tom zahtjevu.

Kamo god bih se okrenula u potrazi za doličnom teodicejom, uvijek bi se ispriječio kakav neprelazni zid, a čim bih ga nekako zaobišla, pojavio bi se drugi, treći...Kako sam već bila posve uvjerena da Bog jest i da jest savršen bez obzira što, ni uz pomoć slobodne volje, nisam bila kadra iznaći razlog za svaku vrstu patnje, to sam se pomirila s činjenicom da umu, možebit, i nije dano da baš sve shvati. Napokon, nisam znala razlog ni za svoju vlastitu, pa dalje nisam ni morala ići. Razlika je, međutim, ipak bila ogromna u odnosu na negdašnji stav. Budući više Boga nisam poimala kao silu iznad i izvan sebe same, to je svaki prigovor na Njegov račun izgubilo smisao, pa sam se riješila barem jednog grijeha.

Shvatila sam, naime, kako je Bog u temelju svakog dobra koje u sebi zatičem i kako to onda nisu moje, nego Njegove odlike što me potpuno razoružalo unatoč činjenici što, još uvijek, nisam znala čije su one druge od za koje, isto tako, ne želim preuzeti zasluge. Nije li moje dobro, onda je zlo još manje, mudrovala sam. A orgije ega su se nastavljale. Uvidjevši da mu se 'neprijatelj' približava, naoružao se do zuba i rigao vatru gdje god je stigao. Nevolje su se sustizale kao u kakvu crtiću tako da nisam dugo uživala u svom novom ruhu. Ovlaš njime zaogrnuta, više ga gotovo i nisam primjećivala. Svu energiju trošila je borba s nečim što nisam znala ni imenovati, a kamo li prepoznati.
Bio je to ego kojeg, na moje iznenađenje, pa i ogorčenost, Bog ipak nije bio kadar ukloniti kao nešto što nije primjereno u Njegovu kraljevstvu. No, nije li On  moć u meni, a ne izvan mene, pa kako će moći ukoliko ja ne mogu? Ako se, pak, Njegova moć iscrpljuje u mojoj osobnoj moći, ajme si ga meni! Ta, da mogu sama ne bi mi Bog ni trebao. I tako sam se, nevoljna, iznurivala iz dana u dan ne znajući više ni kako moliti, ni što molitva uopće jest ukoliko sam i sama biće Božjega bića, što sam nepokolebljivo vjerovala. Da sam tada znala što sada znam poštedjela bih sebe tolikih jada.

Bilo mi se boriti protiv najjače sile svijeta, a da toga uopće nisam bila svijena: protiv svoga vlastitog ega, a to nitko ne može učiniti mjesto nas, pa ni sam Bog. On je, naime, i darovao slobodu da bi smo, po stvaralačkom duhu, bili Njemu nalik. Sam Stvoritelj dao nam je moć da budemo moćni ukoliko vjerujući poštujemo taj dar. Zato se On za mene borio premda se doimalo kako to činim tragično usamljena. Njegova Mudrost je, naime, stvarala prigode kako bih se mogla izboriti za oslobođenje od ropstva za kojim sam težila i za koje sam ustrajno molila, ali toga nisam razabirala. Svaka nevolja bila je, ništa drugo, do moja uslišana molitva.


Bog kao sluga

Ego, na žalost, ne posustaje u traženju novih rješenja za svoje potrebe tako da sam se, s vremenom, zamalo počela diviti njegovoj silnoj lukavštini koju sam sve više raskrinkavala, ali do tada je trebalo proteći mnogo vode i mnogo očajavanja zbog nemoći pred tim robusnim Golijatom protiv kojega se sićušna praćka mojeg nastojanja doimala smiješnom. Pa ipak se ta malena praćkica pokazala presudnom jer je zauvijek poljuljala gorostasovu ravnotežu.

Uvidjevši koliko je mnogo svjesnoga truda i muke  potrebno da bi se, makar i za mrvicu, pokrenulo s mrtve točke, shvatila sam svu bezočnost grijeha osuđivanja i prosuđivanja. Naime, svijesno sam nastojala obezvlastiti ego ulažući vrijeme, trud i muku, pa ipak su rezultati bili tako spori, tako neprimjetni, ili bi, na moje silno zaprepaštenje, potpuno izostali. S kojim, dakle, pravom osuđujem one kojima ide jednako teško, ako ne i teže? Zašto smo, a priori, uvjereni da se drugi ne trude, ili barem ne toliko koliko mi? Pa, sve kada se i ne bi trudili kao mi, pa ni uopće, to ipak ne znači da su gori od nas, nego tek otkriva da su na ponešto različitom dijelu puta, i to je sve.

Tipična karakteristika ega upravo i jest u tome da, ne poštujući slobodu drugoga, silom svodi tu slobodu na svoju vlastitu kao da je njegovo vlasništvo. On se, općenito, prema svemu tako odnosi. Ukoliko u tome ne uspije, osudit će to kao nevaljalo, nedostojno, grešno ili barem pogrešno. Ego, doista, teži biti mjerom svih stvari, koje jesu da jesu, i koje nisu da nisu. 
U kraljevstvu gdje „ja, ja, ja“ caruje, i sam Bog je podanik.  Na tom tragu Isus govori o brvnu u oku ega koje ga - gle čuda!, ipak ne sprječava da se drži sposobnim vidjeti maleni trun u tuđemu oku. Zato nas On poziva da s egom budemo oštri i beskompromisni: Došao sam da bacim oganj na zemlju, pa kako bih želio da se već zapalio! ... Mislite li da sam došao donijeti na zemlju mir? Ne, kažem vam, nego razdor. (Lk 12, 49-52)
Prije dosta vremena, kad sam čvrsto povjerovala da Bog uistinu jest stvaralačka Ljubav u svemu što jest, naivno sam vjerovala kako ću se zbog toga, istoga momenta,  naprosto preobraziti u drugog, novog čovjek koji više nije pod vlašću ega, pa s mirom živjeti svoju blaženu stvarnost. Oh, kako sam se samo prevarila! 
Kad se prvotni ushit stišao, pokazalo se kako se ništa nije promijenilo osim činjenice da sam ostala bez posljednjeg Pedra kojeg bih mogla okrivljavati za tolike loše stvari, pa sam postala još više frustrirana tako da mi se, s vremena na vrijeme, činilo kako je prije bilo daleko lakše. Ta, barem sam na nekome mogla ispuhati silne frustracije, a ovako...Koga da dograbim! Prvi izbor je pao na mene, ali to se pokazalo nedostatnim, pa i beskorisnim. Em se nisam osjećala krivom za mnoge stvari, em nisam znala kako se na sebe pošteno ispuhati ako sam i bila kriva, em mi je sve to djelovalo blesavo.

Tako me ego vitlao čas u vodu, čas u vatru, a čas u beznađe izmjenjujući se s trenucima radosti zbog nedvojbene bliskosti  Boga s kojim sam osjećala istinsko jedinstvo što je uvelike razblaživalo gorčinu činjenice da se ništa drugo u mojoj stvarnosti nije promijenilo na bolje. Štoviše, sve što je bilo loše krenulo je na gore, a ono što nije bilo tako loše, pogoršalo se. Najmanje bezbroj puta sam se susrela sa pojmom kušnje koju Bog šalje vjernim dušama, što je u meni stvaralo silnu odbojnost prema takvoj predodžbi Boga i onih koji su je nudili kao provjerenu iz prve ruke, pa bih, ne bez ljutnje, običavala reći: „Kakav čovjek, takav mu i Bog.“, misleći na tu predodžbu, razumije se.


nedjelja, 27. svibnja 2012.

U početku bijaše Riječ


 Jedino se Isus nije ustručavao sablažnjavati farizeje i pismoznance svojom istinom posve suprotnom njihovu uvriježenu vjerovanju, a to nije odlika ega. Naprotiv, želja da se svidi, još jedno je oruđe ega koje nas odvodi od istine. Jedno od onih suptilnijih, ili točnije, perfidnijih oruđa kojima poseže kada ništa brutalnijeg nije izgledno. Koliko smo „sitinih ili krupnih“ grijeha učinili robujući obzirima i imperativu sviđanja i odobravanja? Vjerojatno ćemo u nekom sukobu radije držati stranu robusnog izrugivača, nego li stranu žrtve jer imamo neodoljivu potrebu podilaziti većem egu. Na stranu što ćemo ga prezreti čim se nađemo izvan njegova dosega, zahtjev ega je ostvaren, u oba slučaja. Pa tko će se onda spasiti, Gospodine? Ta, ništa nam nije dozvoljeno! - zakukat ćemo očajni pred tako skučenim izborom, ali nećemo dobiti podrobnijeg odgovora od onoga koji je Isus ponudio, a koji se sastoji u oslanjanju na Boga kojem je sve moguće. U praksi to znači da na razini ljubavi više ne postoji potreba za onim za što mislimo da nam se brani dok smo na ego-razini.

Prisila nije u naravi ljubavi i zato ona ništa ne brani, a kako je mudrost lice ljubavi to ona zna da bi zabrana mogla biti jedino kontraproduktivna. Ne može se slobodi braniti da bude slobodna, a ipak ostane slobodom. Božja ljubav koja je u temelju svekolikog stvaranja, tvorac je slobode, pa ne može biti u njenoj suprotnosti. Zabrane, kazne, prinude, osude, odmazde..., sredstva su ega. Bog daje pravo na izbor i zato ga poštuje, bez obzira na vrstu izbora. On je postavio pravila života i dao nam mogućnost da ga živimo u svoj punini, ali ne tako da nas na to prisili, nego da nam to, u duhu ljubavi, ponudi kao izbor; kao dar koji možemo i odbiti. U tom slučaju, međutim, predstoji nam život u patnji, pravoj naravi ega. Pojam sebičnosti je skovan u odnosu na individualno jastvo, ali se on, prije svega, odnosi na sebičnost pred Božjom ponudom nasuprot koje biramo svoju vlastitu. U tom kontekstu je on sinonim za đavla, sotonu ili koji god drugi naziv uzeli kao označavanje stvarnosti suprotne Božjoj biti. Ne zaboravimo, pri tom, uočiti kako je sve ono što je u suprotnosti s Božjom biti, ujedno suprotno i našoj vlastitoj iz Njega proistekloj. Još davno prije Isusa, ljudski se um dovinuo toj mudrosti svejednosti i nedjeljivosti bitka – počela života, a Isus u tom Bitku prepoznaje Boga, Oca sveg stvorenja u kojem je sva punina istine života. Bog je Duh, i koji mu se klanjaju, moraju mu se klanjati u duhu i istini. (Iv 4,24), a autor 'Proslova' donosi svoju viziju Božje stvarnosti u duhu Parmenida: (Iv 1,1-4)

U početku bijaše Riječ,
i Riječ bijaše kod Boga –
i Riječ bijaše Bog.
Ona u početku bijaše kod Boga.
Sve je po njoj postalo
i ništa što je postalo
nije bez nje postalo.

Kada se, k tome, sjetimo starozavjetnog imena Boga, koje naprosto znači Onaj koji Jest, i tome pridodamo svekoliku ljudsku mudrost izraženu kroz duhovnost, religiju i predaju, još nam samo preostaje posegnuti za mudrošću najsuvremenije znanosti kako bi smo napokon shvatili kako sveobuhvatna mudrost svih vjekova potvrđuje upravo to što je, tako jezgrovito, izraženo u Ivanovu 'Prologu', pa danas mnogi eminentni znanstvenici govore sličnije teolozima, nego znanstvenicima što mi je, kao čovjeku koji u potrazi za istinom ne isključuje ni jednu razinu života, uvelike olakšalo put. Štoviše, suvremena znanost mi je više osvijetlila neke teološke nedoumice, nego li sama teologija koja najčešće ostavlja previše prostora za različitu interpretaciju bilo čega. U svjetlu znanosti razumljivija mi je i sama duhovnost. Ta, ne živi čovjek samo na jednoj razini, niti mu je spoznaja jednodimenzionalna, pa kad se sve razine usaglase, otvaraju se mnogi, dotad neviđeni, vidici. Sve ono što je Isus naučavao, na sebi svojstven način, sada potvrđuje znanost; od stvaralačke svijesti iz koje je svijet nastao, znakovite međuovisnosti svega stvorenja, znanstveno potvrđene moći molitve, blagodati opraštanja i neosuđivanja, do ljubavi prema neprijatelju, da pobrojimo samo neke. Znanstvenici sve više postaju vjernici jer naprosto ne mogu nevjerovati onome što očima gledaju, pa, domalo, čujem Isusov prigovor upućen svima koji nisu vjerovali dok nisu vidjeli. Što preostaje čovjeku do li vjerovati nakon što vidi kako emocije mijenjaju strukturu DNK; kako DNK ima moć uređivati fotone svjetlosti ili osjećati emocije donora udaljenog tisućama kilometara; kako čak i 'najobičnija' voda iz slavine mijenja kristalnu strukturu u skladu sa lijepim, odnosno ružnim mislima i riječima kao i moć da zadrži to sjećanje, postajući blagotvornom, ili štetnom. Doista, i samo kamenje svijedoči ukoliko duh zakaže, baš kako je Isus prorekao.


Licemjerje - grijeh protiv istine

Ljudi izrijekom vjeruju u Isusa, ali rijetki tu vjeru potvrđuju vršeći što je rekao. Preteško je to za nas, govorimo, kao da je kopito ega lakše. Sva zla ovoga svijeta, u najširem smislu riječi, dolaze od ega i zato s pravom nosi epitet zlotvora, đavla, lašca, zavodnika, zloga ili sotone. Nema nikakve potrebe pisati ove izraze velikim početnim slovom ukoliko tu počast ne dodijelimo i samome egu. Možda će se i današnji pismoznanci i farizeji usprotiviti mogućnosti da 'najobičnijem, bizarnom' egu ode tako moćna i veličanstvena titula legendarnog, gotovo omiljenog, sotone, ali takvi se zacijelo nisu potrudili suočiti s vlastitim egom, oči u oči, i tako mu spoznati istinsku narav. Uvjeravam vas, pored ega nam ne treba dodatnog vraga. Dovoljno je strašan za sve đavle paklene. 

Ono što nas svakodnevno iskušava u našoj ljudskosti, pa dakle i božanstvenosti, nije nikakav onostrani, misteriozni, entitet, nego je to naš vlastiti ego. Bez njega bi na zemlji već bilo uspostavljeno Kraljvstvo o kojem Isus govori, ali nipošto neće biti uspostavljeno sve dok izvor zla prebacujemo na nekog drugoga, kako bi smo sebi olakšali. Najlakše je, naime, izmisliti nepostojeće biće koje je odgovorno za našu samoživost i sebičnost. Tada joj se možemo prepustiti do mile volje. Ukoliko je đavao kriv za naše grijehe, nemamo se potrebe truditi oko njih, a uzgredno ćemo dati priliku egu da naraste do neslućenih granica. Jao vama, učitelji Zakona, jer ste odnijeli ključ spoznanja! Vi sami ne uđoste, a onima koji htjedoše ući zapriječiste. (Lk 11,52). Poneki „pismoznanci“ idu toliko daleko da izvrću Isusove riječi dajući im posve suprotno značenje, pa primjerice vele: „Da, Isus je rekao ljubite svoje neprijatelje, ali ovi nisu neprijatelji; Oni su đavli“, a narod plješće. „Jao vama, licemjeri!“ Može li slijepac voditi slijepca? Zar neće obojica u jamu pasti? (Lk 6,39)

Kako nam svjedoče sva četiri evanđelista, Isus se najžešće obarao na licemjerje i njihov isprazni formalizam, a dvije tisuće godina nakon toga, ono još uvijek cvijeta jednakom ustrajnošću uzimajući si pravo da, baš kao i onomad, baš ono bude mjera istinske pobožnosti. Tako, još uvijek, bogoštovlje najčešće svodimo na puki obred, mnoštvo riječi i laskanje svojoj pobožnosti, pa kad bi se Isus danas pojavio mogli bi smo ga optužiti istim, znakovitim, optužbama: Ovaj čovjek ne dolazi od Boga, ne svetkuje subote. (Iv 9,16). Oni ne shvaćaju, niti žele shvatiti, da je subota, kao i sve bogoštovlje, radi čovjeka, a ne radi Boga. Nama je prohodati prašumu i iznaći pravi put u mnoštvu stramputica, a ne Bogu. Mi smo ti koji trebamo Njegovu pomoć, a ne On našu. Na tome se temelji sav Isusov nauk i zato u Njemu nećemo pronaći ni najmanje formalnosti koliko god bi ona bila primjerenija mnogim Njegovim sljedbenicima, ondašnjim i današnjima.

(nastavlja se)

subota, 26. svibnja 2012.

Ne opirite se Zlomu!


Isus se nije opravdavao pred svojim tužiteljima premda je bio moćan obraniti se, a u pitanju nije bio ponos, nego sam život, pa ipak se zbog toga nije osjećao manje dostojanstveno. Upravo suprotno. Ta, zar bi dolikovalo Sinu Božjemu da se pograbi sa onima koji jedva da znaju razlučitii čovjeka od psa. I što bi mogao reći u svoju obranu kada se Njegova krivica i sastojala u tome što i sam nije kao oni. Tako je postupio na način koji jedino dolikuje mudrosti: Ne dajte svetinje psima! (Mt 7,6). Koliko je sam autor Matejevog evanđelja, ili već neki kasniji redaktor, površno shvatio dubinu ovih riječi, potvrđuje i naslov koji je iznad njih stavio: Ne obeščašćujte svete stvari'Svetinje' na koje je Isus mislio, nisu stvari poput bogoštovnih predmeta, nego duhovne stvarnosti kao što je to ljubav, istina, Bog. Često sam i na vlastitoj koži iskusila tu vrstu osude, ali za razliku od Isusa, na sve moguće načine sam nastojala opravdati svoje pravo da budem ono što jesam i osuditi njihovo opiranje.

Osuda otpora je također otpor, pa sam činila isto što i oni; branila svoje pravo na izbor, a osporavala njihovo. I tako u krug. Isus, međutim, nije pao u tu zamku čak ni kad su ga izazivali pitanjima poput onoga o njegovu božanstvu, a u tome je ustrajao i u susretu s fizičkom patnjom i smrću ne pokušavajući, ni najmanjim znakom, uvjeravati ikoga u svoju nedužnost i pravednost. U očima ega, takvo uvjeravanje samo može povrijediti dostojanstvo, a u očima ljubavi kazna ionako ne bi postojala. Drugim riječima, jedini postupak u skladu s dostojanstvom jest neopiranje zlomu, jer ako i ne razumije jezik ljubavi, ona ga razoružava.

To je jedini razlog zašto se bijes stišava čim čovjek, pas, mačka...izdahnu. Ego ostaje bez svog goriva. Na tom tragu je i zahtjev o neosuđivanju jer je osuđivanje, bilo pravedno“ ili nepravedno, samo je potvrda da smo u vlasti ega čija pravednost se iscrpljuje u zakonu oko za oko, zub za zub. To je vrhunac njegove pravičnosti koja služi  isključivo kažnjavanju u svrhu poravnanja duga, dakle, najprostija trgovina koristima. Ali, što možemo ponuditi kao otkupninu za život koji smo primili kao dar ljubavi, a obezvrijedili ga zadahom zla. Na početku svog djelovanja, Isus se morao pripremiti za božansku misiju izlažući se kušnji u okolnostima kada ego, ukoliko nije posve utišan, nije kadar reći 'ne'. 

Ovo su tri najjača područja ega: Prvo: ugrožena egzistencija (pretvaranje kamenja u kruh u svrhu utaživanja gladi); drugo: ponuda demonstracije božanske moći u svjetovne svrhe  (baciti se s litice i ostati neozlijeđen) i treće: ponuda bogatstva i vlasti (kraljevstva svijeta). Kako je Isus, uistinu bio Božji Sin, pa dakle i moćan da sve to učini, morao se najprije susresti s tim demonima u sebi. Demonima koji proizlaze iz same naravi čovjeka kao slobodnog bića, dakle onoga koje, u svakom trenutku, ima moć opredjeliti se za jedan od ponuđenih svjetova: svijet ega ili svijet ljubavi. Kada bi Isus bio lišen te mogućnosti izbora, ne bi mogao biti čovjekom (kojega upravo ta sloboda i čini čovjekom), niti bi moglo biti riječi o Njegovu slobodnom opredjeljenju. Sloboda, prema tome, nužno podrazumijeva mogućnost izbora i zato je i sam Isus morao biti iskušan, baš kao i pravednik Abraham i Job u istoimenim starozavjetnim pričama.

Priča o Jobu slikovito opisuje uobičajene kušnje ega koje navodi Bogu kao kamen spoticanja svakoj vjeri. Lako je, tvrdi đavo, biti vjeran Bogu dok ti sve ide dobro, ali oduzmi nešto što je egu bitno i uskoro ćeš začuti kletve i jadikovke. Tako pravedni Job, malo, po malo, ostaje najprije bez materijalnih dobara, a doskora i bez obitelji, ali se i dalje, za razliku od svoje žene, koja je simbol reakcije ega, nepokolebljivo drži vjere u Božju pravednost utemeljenu na Njegovoj biti koja je ljubav. Đavao, na koncu, predlaže da mu se, kao posljednji adut, udari na zdravlje i sam život kako bi se Boga uvjerilo da ipak postoji nešto gdje je ego jači od povjerenja u ljubav. I Bog, vjerujući u Jobovu pouzdanost, dopušta i tu, posljednju kušnju iz koje Job, (zapravo Bog), dakako, izlazi kao pobjednik. Ta, čija je to moć u Jobu nadjačala sile ega, ako ne Božja?

Priča o Jobu je paradigma Isusova poslanja. Dopustiti egu da na njemu iskuša sva svoja oružja, a onda iz ruku Božjih (ruku Ljubavi) dostojanstveno uzeti pobjednički pehar u ime cjelokupnog ljudskog roda. Nije nam time pokazao kako se osloboditi ega po svaku cijenu, nego nas je poučio kako da se oslobodimo potrebe da se neprestalno  borimo s njime, dokazujući nam koliko je ljudska narav  kadra učiniti. Mnogo više nego što je kadra  povjerovati. Isus nije pobijedio ego kao Bog, nego kao čovjek, i upravo tom veličanstvenom pobjedom potvrđuje svoju istovjetnost s Bogom. Čineći to kao čovjek, šalje čovjeku poruku o ljudskoj naravi koja je izvorno bogolika i zato kadra činiti božanstvene stvari ukoliko istinski vjeruje u tu božansku narav. O toj vjeri On govori kada ju toliko puta stavlja kao uvjet spasenja. Ta, kako ćeš ustati iz invalidskih kolica ukoliko, zbog nevjere ne pokušavaš ustati. 

Mnogobrojni vjernici banaliziraju taj imperativ vjere misleći kako će se spasiti samom vjerom da je Isus Sin Božji. Što na to odgovara sam Isus? I đavao vjeruje, i strepi. Vjerovati da je Isus Sin Božji, podrazumijeva aktivno sudjelovanje u toj vjeri na način koji je On sam svjedočio vjerujući da je Sin Božji: Zašto me zovete:“Gospodine, Gospodine!“, a ne vršite što kažem? (Lk 6,46).  Kada odlazimo k liječniku i ovaj nam propiše terapiju za našu bolest, a mi odemo i ne postupimo po njegovu naputku, to svakako odaje naše nepovjerenje u  liječnika. U protivnom, učinili bi smo što nam je rekao, zar ne?

Jedinstvo svijesti

Bezbroj je načina zbog čega se pojedina kapljica može naći izvan mora, ali je jedino čovjeku dana moć da to učini svojom vlastitom voljom, sve ako je ona tek preuzeta kao model naučenog ponašanja. U konačnici, svaki je čovjek slobodan, pa makar toga i ne bio svjestan, a sloboda je jedini put odlaska i vraćanja k izvoru. To je jedini razlog zašto to Isus naprosto nije učinio mjesto nas. On, dakle, nije došao osloboditi nas naših grijeha, niti je toga mogo, ili trebao, činiti, no, ono što je mogao, daleko je važnije od toga da, mjesto nas, zauzima mjesto naše slobode: Pokazao nam je kako je to čovjeku moguće otkrivši nam tajnu naše snage koja proizlazi iz nerazdruživog jedinstva s Bogom. Bez te božanske snage i mudrosti, Bog zacijelo ne bi stavljao dar slobode u tako nepouzdane ruke kakve su ruke ega.

Od tih ruku nas je Isus došao osloboditi, ali ne tako da ih silom ukloni, nego da nam pokaže da postoje i druge, dovoljno moćne i snažne, ruke koje su kadre nositi taj veličanstveni dar stvarateljstva, bez opasnosti da njime budu satrte. Pokazao nam je izvor žive vode, pa zar bi mjesto nas trebao i piti? Svatko tko misli da je i to trebao, ne shvaća veličinu dara života koji smo primili i veličinu stvaralaštva koje po njemue ostvarujemo, a još manje činjenicu da se sam Bog očituje kroz naše slobodu i njeno stvaralaštvo. Ta, što imamo, a da nismo primili? I sama moć da biramo suprotno svojoj biti, u suštini je moć Tvorca. Zašto to kamenu, cvijtu ili lisici, ne polazi za rukom? Oni nemaju mogućnost živjeti u neskladu sa svojom biti i to je jedini razlog što se ne zovu djeca Božja, nego naprosto stvorenja.
Stvaralaštvo je ono po čemu smo slični Bogu Stvoritelju, bez obzira što cvijet nije ništa manje bogolik od nas. Ono smo što jesmo samo zato jer nam je dano da to budemo. Sjetimo se Isusovih riječi Pilatu: Ne bi nada mnom imao nikakve vlasti da ti nije dano odozgor. Sve što imamo i što jesmo dano nam je „odozgor“, pa tako i sloboda da biramo između dvaju suprotnosti: one prave koja jest ljubav, ili one iluzorne koja jest njena suprotnost. Samo u tom kontekstu smo, kao pojedinačna svijest, Božji sustvaratelji, jer bitak je jedan, nepodjeljen i sveobuhvatan; univerzalan baš kako što smo znakovito imenovali sveukupnost, odnosno univerzum.

Iluzija je, prema tome, očekivati da Isus mjesto nas prijeđe naš put ka Istini. On je taj Put i njegov putokaz, Njegov je Duh onaj Branitelj, Duh Istine kojeg je obećao kao onaoga koji će nas uvoditi u svu istinu, ali nije obećao prohodati ga mjesto nas, niti je to mogao. Ta zar bi činio išta protivno Duhu Očevu koji nam je dao svoje dostojanstvo da u njemu sami hodimo? Zar bi nas u ime sažaljenja lišio božanske odlike? Nipošto. Njegova je riječ posve jasna: Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni. Da ste upoznali mene, i Oca biste moga upoznali. Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga. (Iv 14,5-8) Ne shvaćajući što to zapravo znači, učenici ga priupitavaju o njegovu zagonetnom Ocu inzistirajući da im ga pokaže, ili barem podrobnije opiše, a Isus se, dan uoči svoje smrti, naročito potrudio da im nekoliko puta tumači istu, za njih neshvatljivu stvar: Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim: Otac koji je u meni čini djela svoja. Vjerujte mi: ja sam u Ocu i Otac u meni. Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte. (Iv 14, 10-12).

Isus je, naravno, bio svjestan da učenici to nisu mogli shvatiti bez obzira što su svjedočili njegovim djelima, jer njihova svijest još uvijek nije bila pripravna za takvu vrstu istine, pa im je i sam olakšavao govoreći kako ima mnogo toga za reći, ali oni to sada još ne mogu nositi. Da je, mjesto njih, mogao prohodati njihov put spoznaje, teško da to ne bi učinio onim svojim odanim siročićima koji su zijevali od čuđenja neprestalno dodijavajući: 'Pokaži nam Oca, pliz, pliiiz! Čovjek, naime, mora sam prevladati razinu ega u posvemašnjoj slobodi i zato je svaka prisila, a nerijetko i samo upletanje, kontraproduktivno.
Isus nije nikome nametao svoj nauk silom, a lutanja stranputicama ega, nije nazivao grijehom, nego izgubljenošću, zalutalošću, lutanjem u tami i sličnim usporedbama iza kojih stoji jasan poziv za pomoć i suosjećanje, a ne osuđivanje. Prispodoba o razmetnom sinu najbolje govori o tom lutanju i radosti povratka. Ego bi, međutim, postupio upravo suprotno: 'Neka sad snosi posljedice svojih grijeha! Sam si je kriv!' I još bi mu natovario.

Kažnjavanje i likovanje ne spadaju u kategoriju ljubavi. Ta, u njoj je sve stvoreno, pa i sam ego. Pa ipak, milost prosvjetljenja ne pada 's neba' kao gotov dar, nego ga sam ljudski duh treba u sebi razotkriti. Jedino tako se očituje punina dara, i jedino tako nas potvrđuje kao Božju djecu, sustvaratelje ljubavi. I nama, koji se nadvijamo nad Isusovim životom već dva milenija, gotovo je jednako teško shvatiti, pa kako ne bi bilo tim neukim ribarima koji nisu čuli ni za jednostavnije nauke koje je ondašnji svijet nudio, poput filozofije koja se lakše nosila s pojmom bitka ili božanske naravi o kojoj je Isus, zapravo, govorio u terminima kraljevstva Nebeskog. Čak i oni koji nekako shvaćaju to jedinstvo bitka, ne znaju točno što to znači u konkretnom životu, pa to ostaje kao prazni pojam s kojim se zabavljaju filozofi, više iz naravi svoje profesije, nego iz potrage za vlastitom istinom koja ne može biti izvan tog jednoga bitka. Teško da se Parmenid osjećao božanstvenije od Demokrita kada je, onako srčano, vjerovao i branio svoju jednostavnu, ali snažnu, tezu po kojoj sve mora biti jedno iz prostoga razloga što 'bitak jest, a nebitak nije'.


petak, 25. svibnja 2012.

Jao vama farizeji, licemjeri!

Cijela vječnost mi je trebala da na vlastitoj koži iskusim svu dubinu ove istine, jer čim bih se pomakla s mrtve točke, brzo bih, po diktatu ega, požurila u svijet da ga lupim po glavi svojom novim pravednošću, kao što to ego redovito čini. Prvi put u životu se umio, pa ma kako god, a već slijedećeg trenutka proziva sve na kojima vidi i najmanje mrvice, a vidi ih posvuda; ta to i jest njegova zadaća, a na nju Isus ima samo jedan odgovor : Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! (Mt 23, 13-32) Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš? (Mt 7,3) Doista, tek kada vidimo to brvno u svojemu oku, shvatit ćemo veličinu svojoga licemjerja, a tada više nećemo imati potrebe gledati trun u oku bratovu, sve ako svoje brvno i uklonimo. Štoviše, tek tada će posve nestati ta potreba trčanja s povećalom u potrazi za tuđim grijesima. Tada ćemo shvatiti prispodobu o oku kao svjetiljci duše koja može biti svjetlost, ali i tama, pa kakva svjetiljka takva i slika svijeta.

Ego nema upaljenu svjetiljku duše i zato svugdje vidi tamu pa unosi tamu i u stvari koje su po sebi dobre. To je slijedeća zamka koju rado koristi jer ne želi shvatiti istine po kojoj je nečistima sve nečisto, dok je čistima sve čisto. Neprestalno sam to objašnjavala svom devetogodišnjem nećaku koji je, po mentalitetu ulice, već odavno razabrao koji je prst 'prost' i zašto, kao i mnoge druge 'proste stvari i situacije'. I premda nije u potpunosti savladao bit pouke, ipak je uspio zapamtiti rečenicu koju sam, u tu svrhu, neprestalno ponavljala: „Prostacima je sve prosto, pa i sam Bog“. Kako se nije želio pribrojiti u prostake, tako je vremenom prestao stvari nazivati prostima, barem u mojoj nazočnosti. Isto vrijedi i za grešnike; njima je svatko grešnik koji zaslužuje osudu, a najviše se osuđuje ono što se najviše potiskuje pred vlastitom sviješću.

Govor o brvnu u oku svjedoči o tome kako Isusu nije bila potrebna pomoć psihologije da bi to shvatio, baš kao što egu nije dostatno ni jedno, ni drugo. Sve dotle dok se nisam uspjela, barem povremeno, uzdići iznad njegove razine, ni sama nisam bila kadra prepoznati tu podudarnost. Uporno sam, naime odbijala prihvatiti činjenicu kako u drugima najžešće osuđujemo ono što sami pred sobom skrivamo, pa sam se morala dobro naoružati iskrenošću kako bih prešla i preko toga praga. Uz dostatan trud, pronaći ćete ono što pred sobom želite sakriti ukoliko to istinski tražite.
Prva reakcija je uvijek otpor, pa što je osobina neugodnija, to je otpor, razumljivo, veći kao što vrijedi za sve vrste uloga. Ja da sam manipulator, gnjavator, sebičnjak, lažljivac... Nemoguće! Pa to me najviše izluđuje kod ljudi! Odlično! Sada znate odakle ćete krenuti. Probajte eksperimentirati, ako već ništa, a ono barem da se zabavite igrajući sa sobom istine. Osobno mi nije bilo ni malo zabavno, ali korisno svakako jest, pa sam zahvalna svima koji su me, na ovaj ili onaj način, ponukali na tu ideju kao i svekolikoj ljudskoj mudrosti iz koje sam crpila pitanja i odgovore stavljajući ih pred tezulju duše sve dotle dokle ih ona ne bi prihvatila ili odbacila.

A duša je ona božanska svjetlost u nama koju ne može zatamniti nikakav mrak ega i zato jedina mjerodavna da bude dostojan arbitar u pogledu istine, i zato se nema potrebe nadglasavati sa egom. On je onaj koji skače u vatru i vodu poradi djelotvornog uvjeravanja, jer njemu je potrebno uvjeravati, a duši nije. Ona je sigurna u svoju snagu i nema potrebu nikoga u to uvjeravati. Uvjeravanje je pouzdana karakteristika nesigurnosti i sumnje u vlastitu iskrenost. „Hoćeš se kladiti da sam jači od tebe!“ - tako se najčešće međusobno izazivaju djeca kada nisu uvjerena u svoju snagu, pa ako nekim slučajem pobijede izazivača, obično ostanu zaprepašteni. Svi smo to zacijelo iskusili kao i ponešto manje bezazlenu situaciju u kojoj smo se iz petnih žila upinjali kako bi smo se zbog nečega opravdali, pa što je opravdavanje besmislenije, to je trud žešći. Isto vrijedi i za napad. To više se napada i osjeća napadnutim što se više osjeća krivim.

Zakon je to kojeg moramo uvažiti želimo li umaći s razine ega i njegovih mučnih trvenja, a nitko to ne može učiniti mjesto nas, pa ni sam Bog. Zavaravanje oko toga je još jedna zamka ega koju je Crkva prepoznala kao grijeh preuzetnosti premda ga, nesvijesno, i sama nerijetko podržava po svojim predstavnicima koji štošta tumače, a da ni sami ne shvaćaju. Ne radi se, naravno, o tome da Bog nešto ne bi mogao, nego se radi o naivnom i pogrešnom poimanju Boga. Sam Isus nas je poučio da smo jedno s Njime kao što je i On jedno s Ocem i u tom kontekstu govorio o kraljevstvu koje je u nama, a ne izvan nas.

Bog je stvarnost koja je u temelju naše stvarnosti. On je onaj 'Jest' u svemu što jest, pa tako je i u nama stvarnost koja se očituje na način ljudskog bića, kao što je u kamenu na način kamena, u cvijetu na način cvijeta... Ne može, dakle, biti izvan nas bitak koji je u temelju svekolikog bića, baš kao što ne može prisiliti slobodu da bude neslobodna kad je On u temelju te slobode. Zahvaljujući upravo toj slobodi, mi nismo tek obična stvorenja, nego smo, svojim izborom, sustvaratelji Božjeg stvaralaštva. On je Stvoritelj, a mi smo stvaratelji po moći Njegova stvaralačkog  Duha. 

Zato smo jedno s Njime, ali ne istovijetni, kao što ni morska kapljica, iako jedno s morem, nije istovijetna moru, ali dok je u njegovu koritu, udružena sa svim ostalim kapljicama, ima sva svojstva mora. Sama za sebe, međutim, ostaje sebi istovijetna; bila je i jest kapljica, ali više nema snagu i narav mora. Grijeh je upravo to; napuštanje svoga 'korita' zbog čega se, daleko od izvorne biti, gube svojstva te biti. I premda će morska kapljica ostati kapljica i izvan mora, ona sada predstavlja izoliranu stvarnost koja nije kadra biti ono što je bila u svojoj izvornoj postojbini. 


četvrtak, 24. svibnja 2012.

Robovanje egu


Stavljajući, tako, po strani taj nerazumni zahtjev za okretanjem drugog obraza, osim u činu praštanja, ili molitvi za zlostavljača, nakon što se, se uzburkani duh ponovno sastane sa sobom u tišini duše, i ponekog kajanja zbog vlastitog osuđivanja (pravednog, dakako), to bi bilo sve u vezi s onim radikalnim zahtjevom, uz  neizostavni podsjetnik na bič kao dokaz da ni Isus nije baš sve mirno odtrpio, pa zašto bi to od nas tražio. Naravno da je činio i mnoga druga djela, ali njih se ne sjećam baš tako često kao biča, prigovarala bih sebi, a onda bih se odmah uzimala u obranu: Ne može se reći da ni ja, u okviru svojih mogućnosti, nisam činila štošta dobroga i vrijednoga, pa i divnoga, ali nema više nikoga tko bi to bio voljan potvrditi.Baš sad, kad mi najviše treba i Božja i ljudska pomoć, obje su presahle, kao da se i sam Bog urotio na strani ega, pa mu u svemu pogoduje. Kako se, dakle, može od mene očekivati nešto što sama od nikoga ne mogu očekivati, pa ni od samoga Boga? Ovako bi najčešće završavali svi unutrašnji dijalozi uma i duha u vrijeme kada bi se svijet ljuljao pod nogama, a onaj unutarnji rasplinjavao u očajavanju i sažaljenju.

Prepoznatljiv obrazac za kojim poseže svatko tko se počme osjećati žrtvom bilo kojih okolnosti čvrsto uvjeren kako one nipošto nemaju, i ne mogu imati, veze s bilo čime čemu bi sami bili uzrokom. I doista nemaju, ali samo na razini ega. Samosažaljenje i uloga žrtve, omiljena su i jaka oruđa ega s kojima nas prividno tetoši i opravdava samo da bi nas mogao još više stisnuti, pa nije čudno što ni jedna nevolja ne dolazi sama, kako potvrđuje iskustvo vjekova. Nevolja je savršen teren da se ego baci u svoj vjekovni lov. Uzdrma li vas, stoga, prva, očekujte i drugu, jer ona će vas slomiti, a treća dotući. Padajući u zamku očajavanja, opiranja, bijesa, osuđivanja, osvećivanja ili samosažalijevanja, ložimo ulje za novu nevolju, novu bol, novu patnju i tako u začarani krug sve dok ne naučimo lekciju: Ne opirie se Zlotvoru!, jer on se upravo tako hrani i jača. Njemu i treba naš „pravedni bijes, pravedna osuda“ ili bilo koji „pravedni grijeh“ i učinit će sve da ga podrži, vjerujte mi na iskustvo, ako već riječ nije dovoljna.
Strašno je teško shvatiti kako ne postoji pravedna osuda, pravedni gnjev i bilo što preavedno u kategoriji grijeha budući je za to potrebno nadići kategoriju ega, barem toliko da mu se pogleda ravno u oči, a kad to učinite, shvatit ćete da je, premda nevjerojatno lukava i perfidana, njegova taktika, zapravo, posve prozirna, a ponekad i smiješna. No prije toga valja zapamtiti da se do toga dolazi tek kada se uzdigne iznad njegove razine, nikako prije. U čemu je, dakle, razlika? Najjednostavnije bi bilo odgovoriti: u svemu, jer to je jedini ispravan odgovor, ali kako je lako biti general poslije bitke, kada to više nije bitno, to ćemo se potruditi biti konkretniji.

Prvo i osnovno; ego uvijek prosuđuje iz svoje razine gledajući na druge svojim očima i djelujući tako kao da, mjesto drugoga, on sam stoji sebi nasuprot. Iz tog razloga sam se zrcali u stvarnosti koju napada, od koje se brani, pred kojom se opravdava, bježi ili dovijava, posve svejedno. Sjetimo se dobro poznate i tako istinite narodne poslovice: 'Sjelo ruglo nasred puta i svakom se ruga.' Upravo to čini ego ukoliko „ruganje“ shvatimo u najširem mogućem kontekstu tj. kao grijeh. Ego ima potrebu osuđivati zato jer vjeruje da i sam zaslužuje osudu. Voli se osjećati krivim jer ne vjeruje u oslobođenje od grijeha. Voli ponižavati jer sam pati od osjećaja manje vrijednosti. Ne voli praštati jer zna da je to kategorija slobode pred kojom drhti. Uživa u strahu jer mu je strah najmoćnije oružje i garancija opstanka.Voli osjećaj stida, bespomoćnosti i bezvrijednosti jer iz njih niče strah da smo pogrešni, pa dakle, odvojeni od božanske biti, što znači biti u njegovoj vlasti. Podržavanje i nametanje ovakvih osjećaja, u sebi ili u drugima, svakako je pouzdan znak ropstva iz kojega se nije lako osloboditi.

Ukoliko se osjećate nadmoćno, superiorno i vrijedno, ali to isto nerado gledate u drugima, budite uvjereni da se osjećate jednako bespomoćno kao i onaj koga vrijeđate, samo što ste to duboko potisnuli, pa će biti teže doprijeti do tih skrivenih slojeva. Jednako vrijedi i za sav „pravedni“ gnjev, ljutnju, mržnju i ostale delicije ega.Tako smo došli do drugog pravila; ne postoji opravdanog ili pravednog  grijeha, pa ma kako se to doimalo nepravednim. Zaboravite na tu kategoriju ukoliko doista želite upoznati svoju božansku bit. Radi se, naime, o podvali ega koji samo traži olako opravdanje za isto ono zbog čega druge optužuje; nedostatak mudrosti i suosjećanja. Doslovno tako. Svaki je, naime, grijeh svojevrstan nedostatak suosjećanja svojstvenog ljubavi, pa kada nekoga osuđujete za bilo što, automatski se zatvarate tom suosjećanju koje potrebuje svaki grešnik zbog same činjenice što je grešnik, ili rečeno Isusovim riječnikom, što je odlutao od svoje prave biti (koja je ljubav) i stoga nužno pati.

Nitko ne može biti u neskladu sa sobom, a ne biti nesretan. To je Božji zakon zapisan u našoj biti i nije mu moguće umaknuti. Sjetimo se Isusova govora o bolesnima i zdravima. Nije tu riječ o analogiji, nego te riječi treba shvatiti doslovno. Svatko tko griješi, nužno je patnik; Tko čini grijeh, rob je grijeha. Robovanje stvara patnju, a patnja stvara bol. Bolesne, pak, treba liječiti, a ne osuđivati. Ponekad odglumimo milosrđe pa kažemo nešto u tom smislu, ali time mu više pripisujemo neku psihičku teškoću, nego li što uistinu shvatimo o kakvoj se bolesti radi i što joj je pravi lijek. Isus je razumio i postavljao se ispravno: djelovao je s razine ljubavi nudeći suosjećanje kao jedino djelotvorno sredstvo koje neće pogoršavati stanje, nego će otvarati put k ozdravljenju. On je bio jedini koji je, po metodi 'pravedne osude', mogao optužiti onu bludnicu, i jedini koji je mogao prvi baciti kamen, ali je bio i jedini koji to nije učinio. Onoga trenutka kad bi je osudio, više sam ne bi bio bez grijeha.

Treća stupicaa ega jest samoopravdavanje i nijekanje vlasttite grešnosti, odnosno sebeljublja. Oni su farizeji bili spremni na smrt kamenovati ženu zbog grijeha koji su i sami s njom počinili, pa ipak njihov ego je u stanju iznaći opravdanje zašto su oni to mogli učiniti, a da ne budu krivi, i k tome učiniti još veći grijeh osuđivanja, pa čak i kažnjavanja smrću, i za sve to se jednostavno opravdati njenim grijehom. Tražiti izliku za svoj grijeh, uskratiti to drugome i stavljati se sucem i egzekutorom nad grijesima drugih; sve to ego čini u đuture. Da stvar bude još bizarnija, najčešće je to popraćeno osjećajem savršene svetosti i  savršene bogobojaznosti. Pravi Eldorado svetogrđa.  Pa, tko to može, može bolje od najboljeg?  Hinjenu nedužnost i pravednost koristi kako bi neometano osuđivao, a tuđi grijeh, kako bi prividno umanjio svoj vlastiti.

Ljubite neprijateljeLjubite svoje neprijatelje, dobro činite svojim mrziteljima, blagoslivljajte one koji vas proklinju, molite za one koji vas zlostavljaju. Onomu tko te udari po jednom obrazu pruži i drugi, i onomu tko ti otima gornju haljinu ne krati ni donje. Svakome tko od tebe ište daji,
a od onoga tko tvoje otima ne potražuj.
(Lk 6, 17-31)

Najteži, najbeskompromisniji i najnerazboritiji Isusov zahtjev, za mnoge kršćane, uključujuć i mene, upravo je gore navedeni citat i vrlo je vjerojatno da ga velika većina jednostavno izbacuje iz svojg bogoštovlja kao utopiju ili, u najboljem slučaju, kao nedostižni ideal. I sama sam se k njima pribrajala sve dok nisam shvatila da božja stvarnost ne može biti podijeljena, a u tom kontekstu nema kompromisa, nema mjesta za rupe bez svjetlosti i nema ulaska u kraljevstvo dok se ne plati i posljednji novčić. Zar je Bog tako prezahtijevan i opako sitničav? Ta, ono gore je doista teško, a mi nismo kao Isus. Točno. O tome se i radi. Zašto nismo kao Isus; zašto ne možemo ono što On može, kad nas je sam uvjeravao kako je to, i moguće, i nužno, ukoliko se želimo dokopati kraljevstva Božjeg? Ajme nama!

Godinama sam pokušavala shvatiti zašto je čovjeku toliko teško slijediti bilo koju Isusovu zapovijed, počevši od 'Zlatnog pravila', pa do te zastrašujuće, fakat neprirodne, ljubavi prema neprijatelju. I makar nikada nisam posumnjala u bilo koju Isusovu besjedu, ova mi se doimalo istinski tvrdom. Kao da bi smo od sebe, Bože oslobodi, morali pred ljudima praviti idiota kako bi smo dokazali vjernost Isusu. I koliko god smo to, možebit, ponekad i bili spremni učiniti za Njega, onako u tišini svojega srca, nisamo mogli shvatiti zašto bi smo se izlagali ruglu pred ljudima koji to ionako neće shvatiti nikako drugačije do li kao samoporugu.
Ta svi znamo kako se ego, i bez toga, rado iživljava na slabostima, pa kako li bi se tek s guštom dograbio nečega što se samo nudi. Nije li taj ego bezumno likovao u povicima: Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik! (Lk 23,35)? Isus, za razliku od nas, nije došao u napast da im dokazuje tko je On zaista, no tko bi od nas malih egića odolio tolikoj napasti čak i kad se i nema dokazati ništa naročito? Ali Isus nas uporno uvjerava da možemo. Ponekad bih se čak i uvjerena kako to jest moguće, ali me majčica priroda nije baš oplela s dovoljno debelih živaca za takvu pustolovinu.
Ukoliko me neka budala potplete nogom zadovoljno se cereći, možda ću otrpjeti, ali će se sve u meni uzbibati. Učini li to drugi put, planut ću ko buktinja i učiniti sve što je u mojoj moći da toj budaletini pokažem koliko je glupa, primitivna, neodgojena kreatura nalik svinji , i sve čega bih se, unezvijerena, mogla dosjetiti. Napokon, zaslužio je i gore, samo da se, u toj jari koja bubnja u glavi i srcu, mogu sjetiti britkijih uvreda koje nadođu tek kada je već 'kasno'.  Lako je Isusu kad nije imao kratak fitilj, a to, kako se čini, ima više veze s biologijom i kemijom, nego s moralom i duhovnošću. Već slijedeći trenutak sažalila bih se nad tom budalom kad bi se poskliznuo i pao pred ljudima, ali to ne znači da ću mu dopustiti da se jeftino provodi na moj račun. I još na čistu bistru miru. Od toga, naime, poludim.

Banalan je to primjer koji će spremno potpisati svatko pred čijim nosom zamahnemo o ljubavi prema neprijatelju, i to je najprirodnija ljudska reakcija, tim više što pisci evanđelja, nekim čudom, nisu izostavili iz tekstova onaj legendarni Isusov bič i isprevrtane stolove kojih se, za razliku od ostaloga, tako rado volimo spomenuti. Tako bih se i sama najčešće tješila kako bi, na mom mjestu, vjerojatno i sam Isus postupio isto, ako ne i gore. Ta, jadni trgovčići su samo vršili ono što im je Mojsijev Zakon nalagao, a ova kreatura želi biti velika tako da na bilo koji način ponizi, uvrijedi ili omalovaži drugoga. Na kraju krajeva, samo mi je to malo dostojanstva ostalo u životu, pa zar da i njega rasprodam u bescijenje! Želi li Isus doista čovjeka bez dostojabstva? Nije li i sam govorio o tom dostojanstvu kao o temeljnoj ljudskoj vrijednosti koja proizlazi od dostojanstva samoga Boga, njegova Tvorca? Ne stoji li još u Knjizi Sirahovoj upozorenje: Sine, poniznošću časti samog sebe i cijeni sebe svojom pravom cijenom. Sumnjam, naime, da se tu misli na išta drugo do na isto to dostojanstvo koje po našim životima pripada Bogu. Kako ću, dakle, cijeniti taj život puštajući da po njemu pljuju? Oh, kako zapetljano!

srijeda, 23. svibnja 2012.

Što siješ, to ćeš i žeti


Po mom dubokom intuitivnom, i inom, uvjerenju, zlo nije kategorija bića unatoč činjenici što ga Isus oslovljava knezom ovoga svijeta, Zlim ili zavodnikom, kao da se radi o osobnoj dimenziji. Na koncu konca, to je irelevantno za tezu koju razvijam pričajući svoju životnu priču. Ne moramo, naime, znati znanstveno objasniti gravitaciju da bi smo ju osjetili i shvatili kako djeluje na nas.

Kada je poučavao učenike o jedinstvu ljudskoga roda (svi ste braća jednoga Oca), Isus je govorio s duhovnog, a ne znanstvenog aspekta, međitim je suvremena znanost egzaktno dokazala tu postavku na razini energetskoga jedinstva cijeloga univerzuma. Sva stvarnost je, na toj baznoj, energetskoj razini ujedinjena, isprepletena, međuovisna i u stalnoj interakciji. Energija, međutim, nije samo električna, magnetska, nuklearna..., nego je doslovno sve energija: misao, riječ, emocija, stvari oko nas, događaji..., sve nosi svoju  specifičnu frekvenciju koju utiskuje u zajedničku nam stvarnost.

Energija je, kako pokazuje priroda, neuništiva stvarnost koja se mijenja i preoblikuje, ali se nikada ne gubi, zato svi nosimo energije naših predaka kako u zajedničkoj tako i  pojedinačnoj, svijesti. Otuda je nastao nauk o karmi, odnosno posljedicama koje su na nas ostavile generacije naših predaka, kao i jedinstvena svijest čovječanstva od koje nitko ne može biti izuzet, pa ni sam Isus. Napokon, zbog toga se i utjelovio kao čovjek da bi smo zauvijek postali dionici Njegova božanskoga Duha u ljudskoj naravi. 

Kao što su najveći zločinci čovječanstva trajno upisani u ljudsku kolektivnu svijest, tako je u nju trajno upisan i Kristov Duh koji je, stoga, djelatan bez obzira vjerujete li to ili ne, baš kao što je djelatan i duh Hitlera, Staljina...Ne morate vjerovati u elektricitet da bi vas energija ugrijala, ohladila ili ubila, no ukoliko poznajete njene zakone moći ćete se primjereno i pravodobno zaštititi i služiti se njome na vlastito dobro. Analogno tome je i dar bogočovjeka Isusa; dar Duha Svetoga koji je zauvijek postao ljudskom baštinom.

Želimo li se, dakle, zaštititi od zla, nužno je poznavati mu moć i prirodu djelovanja, te iznaći primjerene načine obrane. Kao što svatko zna, ne postoji prekidač za tamu, nego samo prekidač za svjetlo kojeg se laćamo svaki puta kada nam usfali svjetlosti. Zlo ili grijeh je, dakle, nedostatak ljubavi (svjetlosti božanskoga Duha u nama). Sve što činimo iz ljubavi nosi pečat božanskoga Duha i nužno je blagotvorno, dakle pozitivno. Nasuprot toga je sve ono što nosi rušilačku, neblagotvornu, negativnu energiju koja se posreduje na mnogo načina i preko mnogobrojnih kanala: misli, riječi, djela, nakane, motivi, želje...koje onda, povratno, djeluju na svekoliku stvarnost.

Treba li uopće isticati kako su negativne misli, riječi, osjećaji..., zapravo negativna, rušilačka energija, a pozitivne stvaralačka, životvorna? Treba li podcrtavati da djelujemo na sebe i jedni na druge bilo stvaralački, bilo rušilački? Ako ste, dakle, dugotrajno u okruženju jakih negativnih energija, svakako ćete se razboljeti na bilo koji način, a možda čak i umrijeti. Ne zaboravite, uz to, na neuništivost energije i računajte s duhovnim i energetskim nasljeđem sviđalo vam se to ili ne. Možete to nazivati karmom, darmom, dugom predaka ili kako god, ali shvatite ozbiljno energetsko i duhovno jedinstvo svega stvorenja, a napose predaka. Baštinimo, naime, njihove blagoslove, ali i njihova prokletstva, pa starozavjetni pisac, uistinu, zna o čemu govori kada kaže: Očevi jedoše kiselo grožđe, a djeci zubi trnu. Život, naime, svestrano potvrđuje ove riječi.

Narav grijeha

Pitanje teodiceje, pitanje je vjerodostojnosti našega pouzdanja u Boga i zato iznimno značajno. Kako se većina religija temelji više na strahu od Boga, nego na spoznaji istine o Bogu, ne čudi činjenica što se većina religioznih ljudi ne usudi propitkivati o teodiceji upravo zbog spomenutog, nametnutog straha pred "nedoličnim" pitanjima. S druge strane, pak, postoji kolegij na katoličkom sveučilištu (KBF) koji se bavi upravo tim pitanjem, a koji se, pomalo kontradiktorno, naziva teodicejom. Naime, Bogu ne trebaju nikakve obrane pred ljudskim nedoumicama i sumnjama, ali trebaju ljudskome duhu čijojnaravi je imanentna potraga za  istinom. Znaju li to svi vjernici? Znaju li da, ne samo imaju potrebu pitati, nego je to dužnost u skladu s onim duhom kojeg je Bog darovao čovjeku bez ikakva straha od propitkivanja.

"Zabraniti čovjeku da misli, bilo bi svetogrdno" - kaže Tertulijan, veliki crkveni naučitelj, a Isus jednostavno poziva: Tražite, kucajte, molite i dat će vam se. Odgajana sam kao tradicionalna vjernica, no s jednom značajnom "pogreškom" koja se, tko zna kako, kada i zašto, potkrala mom duhovno-umnom kodu: Pogreška koju bi smo, jednom rječju, mogli opisati kao ljubopitljivost - zamalo beskrajna ljubopitljivost koja neprestalno pita "zašto?" ne odustajući ni pred kakvom zaprekom, pa tako ni pred navodnom blasfemijom. Kako sam samo s odobravanjem ( ne bez taštine) dočekala poznate riječi velikog Bertranda Russella: "Svako veliko otkriće započelo je kao svetogrđe" Slažem se! Heureka!

Zašto je tome tako? Jednostavno zbog žilave navike koja slijedi stare paradigme čak i onda kada ih sama stvarnost demantira. "Staro vino u stare mješine, a novo vino u nove mješine" - rekao bi Isus na ovu temu, dok bi ga Einstein protumačio u skladu s duhom svoga vremena, ili tek svoga vlastitoga: "Problem se ne može riješiti na onoj razini na kojoj je nastao", ili još jednostavnije: Smiješno je očekivati različite ishode iz ponavljanja starih ponašanja. Pametnom dosta, pomislit će netko, no većina će i dalje, s jednakim strahom od Božje kazne, ili čak Božjega gnjeva, potiskivati pitanja koja se duhu spontano nameću. Pitanja koja postoje zato da se na njih odgovori, a ne zato da se pred njima bježi u strahu.

Tko samome sebi ne umije dati zadovoljavajući odgovor na pitanja teodiceje, taj nikada neće susresti Boga u sebi na onakav način na koji je to moguće ljudskome duhu. Na način koji je, na savršen način, svjedočio Isus Krist pozivajući nas da Mu se pridružimo u štovanju Boga "u Duhu i Istini", a ne isključivo u običajnoj  tradiciji koja, rijetko kad, prelazi razinu forme. Na toj razini, dakle, koliko god ona bila kićena i predstavljana, nema dubine u koju se Duh Božji ulijeva. Ne možemo, naime, istinski ljubiti Boga ukoliko se plašimo stati pred Njega onakvi kakvi jesmo; onakvi kakvima nas je sam stvorio; Ne možemo Ga istinski štovati ukoliko držimo da je On odgovoran za zlo svijeta. Ukoliko se ne usudimo izreći sva svoja pitanja, dvojbe, sumnje, neznanja...pred Onim koji nas je stvorio na svoju sliku, kakva je onda naša slika tog Stvoritelja?